Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, TS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám"

Trần Hồng Hải

Đại tá, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Nét đặc sắc trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội “7 dám”

TS Đỗ Ngọc Hanh

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội thể hiện qua cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Văn Thưởng

Trường Sĩ quan Chính trị