Cả nước chia sẻ, chung tay đóng góp phòng, chống đại dịch COVID-19

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ánh Tuyết

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

BSR chế thành công dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng chống corona

Hải An

Đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người lính xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh