TCCS - Nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, Thành ủy Hà Nội chú trọng thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ; từ đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Thủ đô trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gặp gỡ nhiều người dân tại các điểm kiểm tra thực địa dự án Vành đai 4 tại huyện Hoài Đức, Đan Phượng _ Ảnh: VGP

Từ bài học kinh nghiệm được nêu trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân”(1), Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, chú trọng làm tốt công tác cán bộ của Đảng. Cùng với thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi việc”, công tác cán bộ luôn được Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt để xây dựng Đảng thực sự vững mạnh. Với 457.397 đảng viên, sinh hoạt tại 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc với nhiều loại hình, quy mô, tính chất hoạt động có những đặc điểm riêng - Hà Nội thực sự là địa phương dẫn đầu cả nước về lực lượng cán bộ, đảng viên. Những năm qua, chú trọng đổi mới đồng bộ công tác cán bộ, nhất là đổi mới tư duy, cách làm trong từng khâu, từng phần việc, Hà Nội đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tế tình hình. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, từ đó thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, bài bản, gắn với đánh giá, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn, phát hiện những cán bộ trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao. 

Cùng với công tác quy hoạch, Hà Nội đã đẩy mạnh việc luân chuyển, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, đồng thời tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực địa bàn cần thiết, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có uy tín, có phẩm chất, năng lực, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kiên quyết thay thế, sắp xếp lại những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Đây là công việc khó khăn, phức tạp nhưng thực hiện thành công không chỉ giúp cho tình hình cơ sở có những chuyển biến rõ nét mà còn tác động đến sự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ cán bộ toàn thành phố. 

Với nhiều chính sách đúng đắn cùng sự đầu tư mạnh tay cho công tác đào tạo, bồi dưỡng… Hà Nội đã xây dựng đội ngũ cán bộ vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vừa giàu kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Nhờ có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, thành phố đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) thành các nghị quyết, chương trình, đề án công tác, lựa chọn trúng và đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để triển khai thực hiện, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, ngày 31-5-2021, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành riêng một nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. 

Hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng này, đến nay, Thành ủy đã tổ chức bồi dưỡng cho 91 cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở trong nước và vừa qua tiếp tục giai đoạn 2 đã bồi dưỡng cho 40 đồng chí tại Trung Quốc. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 197 cán bộ nguồn quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030; bồi dưỡng cho hơn 1.000 bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Mới đây, thành phố tiếp tục tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho 461 đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Nhiều giải pháp căn cơ, đột phá nhằm nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ đã được thành phố Hà Nội thực hiện. Trong đó, thành phố chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ, liên thông các khâu của công tác cán bộ, ưu tiên tập trung vào những khâu quan trọng, có tính đột phá, như: Đổi mới đánh giá cán bộ; thí điểm thi tuyển cán bộ; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; đặc biệt là đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những yêu cầu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ. Tại báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, khi rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, bài học thứ ba đã được Đảng ta khẳng định: “Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng… Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân”(1). Đại hội XIII cũng xác định rõ mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa những mục tiêu này, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, của Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ 4 quan điểm chỉ đạo, 4 mục tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, Hà Nội tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đây là đội ngũ cán bộ có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong giai đoạn mới. Thành ủy Hà Nội cũng coi trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và các quy chế, quy định của Thành ủy về công tác cán bộ; hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, Thành ủy đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ; đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô… Chính nhờ chủ trương tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo của Thành ủy Hà Nội đã tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở với phẩm chất “7 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung). Đây chính là việc làm thiết thực để xây dựng những “gốc rễ” vững mạnh của Đảng./.
-----------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 226