Vai trò quyết định của tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Lão Hộ

Đỗ Hùng

TCCS - Là một xã miền núi với điều kiện tự nhiên không thuận cho phát triển nông nghiệp, cách đây gần 10 năm, xã Lão Hộ (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là một trong những địa phương nghèo nhất huyện. Với những giải pháp táo bạo khi vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn, giờ đây xã Lão Hộ đã thoát nghèo và đang từng bước vươn mình trở thành xã nông thôn mới.

Góp phần giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Lê Minh (Thực hiện)

Nâng cao "tính Đảng" của người đảng viên

Thái Sơn