Góp phần nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Đại tá, ThS Nguyễn Đức Thắng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng

TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Những thành tựu của đất nước đạt được trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên phần lớn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Thật thà tự phê bình, phê bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Khắc Thanh, Bộ Quốc phòng

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở để vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Mạnh Khương Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hòa Bình

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài

Lam Thanh

Các tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

PV (tổng hợp)