TCCSĐT - Tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Điện Biên, Nam Định, Bình Thuận vừa tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác Xây dựng Đảng hiện nay”.

* Qua 5 ngày làm việc, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác Xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã hoàn thành với quyết tâm cao, tinh thần đồng chí, trách nhiệm, chân thành xây dựng, nghiêm túc và cầu thị.

Theo đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: về kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm điểm nghiêm túc theo tinh thần cầu thị nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật khách quan, không né tránh, chú ý tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương, của các tổ chức đảng, các cơ quan và cá nhân ở địa phương. Trong thảo luận kiểm điểm tại Hội nghị, hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ đều có ý kiến bám sát vào 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, làm sáng tỏ các ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm, thể hiện rõ trách nhiệm đối với từng vấn đề trong nội dung kiểm điểm. Sau khi kết thúc phần tự phê bình và phê bình của tập thể, từng đồng chí trong Ban Thường vụ đều liên hệ đến các chức trách cá nhân để kiểm điểm. Bên cạnh việc ghi nhận những ưu điểm, thành tích đóng góp của cá nhân, Ban Thường vụ đã dành nhiều thời gian tập trung đi sâu vào những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí.

Sau Hội nghị kiểm điểm này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tiếp tục suy nghĩ, thật sự cầu thị thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn nữa, tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ để tiếp tục bổ sung hoàn thiện cả về bố cục, hình thức và nội dung của bản tự kiểm điểm. Bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến công tác kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 để báo cáo Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân để các Đảng bộ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức kiểm điểm ở đơn vị mình đạt kết quả tốt hơn.

* Từ ngày 11 đến 18-9, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đợt kiểm điểm được Tổ Công tác của Trung ương đánh giá bảo đảm chất lượng và đúng với các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Kết quả đã có 48 tập thể (trong đó 9 cơ quan Trung ương; 39 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh), 160 ý kiến cá nhân (cả bằng văn bản và phát biểu tại Hội nghị) tham gia góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ; 45 tập thể, 983 ý kiến tham gia cho cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua 3 lần hoàn thiện đã tập trung đi sâu, làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương, như: Chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc, quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước... Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và đã cơ bản bám sát nội dung 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các bản kiểm điểm đã cơ bản nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trên 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt đã tiếp thu, giải trình cụ thể những ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân với tinh thần cầu thị, đề ra được kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Các Ủy viên Ban Thường vụ đã tham gia 24 lượt ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, 79 lượt ý kiến tham gia cho cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ.

Kết thúc kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm thời gian qua trên 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); giao các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đồng thời tham mưu, đề xuất một số văn bản quy định mới, bổ sung, sửa đổi, thay thế những văn bản còn thiếu, chưa phù hợp; thay thế một số cán bộ do thiếu trách nhiệm, trì trệ trong công việc, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết; yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu kết luận của tập thể để bổ sung, hoàn thiện bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 6 nội dung công việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Đó là trước ngày 21-9-2012, từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục suy nghĩ, thật sự cầu thị, thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn; bổ sung hoàn thiện, bản tự kiểm điểm của cá nhân và báo cáo giải trình các vấn đề được tập thể, cá nhân tham gia một cách nghiêm túc để có kế hoạch sửa chữa và làm gương cho cấp dưới thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy các cơ quan liên quan và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua kiểm điểm để hoàn thiện bản kiểm điểm; báo cáo tiếp thu, giải trình.

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời giao Bộ phận Thường trực của Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kỳ họp tới. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công, cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đi dự chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp huyện và tương đương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả tiếp thu và ý kiến giải trình của Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tham gia góp ý cho tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh rút kinh nghiệm và hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI cho các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh.

* Sau hai ngày làm việc 18 và 19-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trước khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đánh giá các mặt ưu điểm, mặt hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền trong nhiệm kỳ này, trong đó tập trung vào 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh: Hội nghị đã làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tôn trọng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật; các đồng chí đã sôi nổi phát biểu ý kiến, có đồng chí phát biểu tới 2-3 ý kiến đánh giá đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Hồng Hà cũng đề nghị trên cơ sở kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chuẩn bị, nhất là phần trách nhiệm của mình để kiểm điểm cá nhân. Dự kiến, việc kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được tiến hành trong hai ngày 25-26-9.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, không né tránh. Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận lưu ý, chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh… chuẩn bị tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” phải tập trung vào những vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là những khuyết điểm, yếu kém kéo dài nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm… và đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa có hiệu quả. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, là cơ hội để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý phải trung thực khách quan, chính xác, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), kế hoạch và hướng dẫn của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu; tập trung đi sâu làm rõ các khuyết điểm, yếu kém liên quan đến các vấn đề cấp bách, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong các khuyết điểm, yếu kém của tập thể. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc, tự giác tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân; không né tránh và không lợi dụng kiểm điểm phê bình và tự phê bình để gây mất đoàn kết. Trong quá trình kiểm điểm, có những vấn đề nảy sinh cần kiểm tra, xác minh phải giao cho ủy ban kiểm tra cùng cấp, cơ quan chức năng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh làm rõ để có kết luận rõ ràng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể... tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, chỉ rõ khuyết điểm, trách nhiệm, nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, đạt yêu cầu và kết quả cao nhất trong đợt sinh hoạt chính trị này./.