Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng thực chất và rộng rãi, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng