TCCS - Ngày 16-5-2024, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan ở Trung ương tổ chức Lễ Khai giảng 3 lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh lễ khai giảng_Ảnh: Hà Phương

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; PGS, TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8-2-2022, của Ban Bí thư, về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng 3 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2024 cho 210 cán bộ của 16 cơ quan ở Trung ương tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đây là 3 lớp bồi dưỡng trong tổng số 20 lớp với 1.390 học viên dự kiến sẽ tổ chức đào tạo cho các cơ quan ở Trung ương năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương giao đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các cơ quan Trung ương theo Quy định số 57-QĐ/TW, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các ban cán sự, đảng đoàn các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc, chủ động, tích cực phối hợp chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo phân cấp của Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại lễ khai giảng_Ảnh: Hà Phương

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ban Bí thư giao cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, như: Kế hoạch số 215-KH/TU, ngày 21-2-2024, về tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị năm 2024; Quyết định số 6445-QĐ/TU, về Quy chế phối hợp trong công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy định số 57-QĐ/TW. Đây là những văn bản quan trọng có giá trị pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho quá trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để các lớp học đạt kết quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị ban quản lý các lớp học chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giúp cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo với Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội về những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, bảo đảm các lớp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Đối với các học viên, phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian học tập; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia học tập.

Đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chủ động phối hợp tổ chức và quản lý chặt chẽ các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức giảng dạy và học tập, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn.

Đây là năm đầu tiên thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan trung ương thực hiện công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 57-QĐ/TW_Ảnh: Hà Phương

Năm 2024 là năm đầu tiên Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các cơ quan trung ương; hoàn thành tốt việc tổ chức các lớp theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2024./.

Tag Hà Nội