Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng tại tỉnh Nam Định

TCCS - Ngày 29-9-2022, Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nam Định: Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

NGUYỄN THÙY

Tạo động lực phát triển vùng kinh tế biển Nam Định

Nam Định giải quyết khó khăn, tạo đà phát triển kinh tế

Nam Định: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống, xã hội