Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu mới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TCCS - Nhân dịp xuân Giáp Thìn - 2024, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp chúc tết của Chủ tịch nước:

Quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm mới, khí thế mới, tiếp thêm khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội quyết định các dự án luật có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam