Vai trò của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

TS Nguyễn Giác Trí

Trường Đại học Đồng Tháp

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu, rộng

PHẠM NGỌC HUỆ

Tạp chí Cộng sản

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế - từ góc nhìn của ngành dệt may, da giày

LÊ TIẾN TRƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)

Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản