TCCS - Năm 2018, Hà Nội là đơn vị hoàn thành cả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, cũng là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra. Năm 2019, Cục Thuế thành phố Hà Nội được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 245.726 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Cục Thuế thành phố Hà Nội _ Ảnh:  laodongthudo.vn

Hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2018, đơn vị đã hoàn thành 20.052 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 108% kế hoạch được giao, tăng 11% so với cùng kỳ với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 4.679 tỷ đồng, tăng 41,6% so cùng kỳ, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 183,4 tỷ đồng, giảm lỗ 4.272 tỷ đồng. Chính vì vậy, năm 2018, Hà Nội đã vượt mức thu ngân sách. Đây là năm thứ 3 (tính từ năm 2016 trở lại đây) Hà Nội đều đạt và vượt dự toán thu ngân sách của thành phố.

Năm 2019, tình hình sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định, Cục thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm thu đủ dự toán ngân sách 2019 được Bộ Tài chính giao, bao gồm:

- Quyết liệt công tác thu nộp ngay từ đầu năm, nắm chắc đối tượng, nắm chắc nguồn thu để tổ chức thu đúng, thu đủ, đúng pháp luật; thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, bảo đảm nợ đọng không vượt quá 5% thu ngân sách theo nghị quyết của Quốc hội. Cục Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp cùng liên ngành tiến hành thanh, kiểm tra để ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nhất là vi phạm về hoá đơn. Cơ quan thuế cũng chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đôn đốc các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý vào ngân sách kịp thời. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xác định số thuế phải nộp, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nợ đọng thuế theo Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có phân công phân nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể quyết liệt, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý; chú ý tập trung nợ có khả năng thu hồi. Về công tác chống thất thu ngân sách, phát huy những kết quả đã đạt được, Cục Thuế tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế theo phương thức nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế ngay tại trụ sở cơ quan thuế, bảo đảm 100% số các doanh nghiệp đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra. Riêng với công tác quản lý nợ thuế, do được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn, nên ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã có văn bản thông báo nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết tới từng phòng, chi cục thuế. 

- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình tài chính, dòng tiền của các doanh nghiệp nợ thuế, nhất là những khoản nợ dưới 90 ngày để có biện pháp đôn đốc thu kịp thời. Đối với các doanh nghiệp cố tình trây ỳ không nộp thuế, Cục Thuế kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế. Ngoài ra, ngành thuế thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế. Gần đây nhất, Cục Thuế Hà Nội vừa công bố danh sách nợ tháng 9-2019, trong đó công khai lần đầu 605 đơn vị với tổng số tiền nợ thuế trên 426,2 tỷ đồng và công khai lại 96 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ trên 110 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác quản lý thuế, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng và tạo sự hài lòng đối với doanh nghiệp và người dân.

- Đẩy mạnh cải cách, sắp xếp hợp lý bộ máy cần thực hiện nghiêm túc, theo tinh thần Nghị quyết 18, Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 8-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước

Nhìn chung, để thực hiện hiệu quả dự toán thu ngân sách năm 2019, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn chi cho đầu tư phát triển.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội, công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn. Đáng chú ý, các khoản thu từ đất trong 8 tháng đầu năm mới đạt 46,9% dự toán, bằng 58,9% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thông qua phát triển hệ thống đại lý thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, qua đó góp phần cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế đối với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế là mục tiêu chính. Theo đó, các đơn vị sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong quy trình quản lý thuế để tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp pháp luật hiện hành và xu thế hội nhập, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử”; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ tốt cho công tác quản lý.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 là thời gian nước rút để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn 2017 - 2020. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, cán bộ, công chức ngành thuế Hà Nội với tinh thần đoàn kết sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 được giao, đóng góp nguồn thu quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước./.