Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Sỹ Minh

TCCS - Nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Phúc Yên đã xác định nguyên nhân, giải pháp cho từng nhóm vướng mắc; tận dụng từng ngày, từng giờ để đề xuất giải pháp cụ thể từ nay cuối năm; kiên định mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 93% năm kế hoạch (31-1-2022).

Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Hải Anh

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Bích Phượng

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Để người lao động thêm yên tâm, gắn bó với công việc

Ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc: Linh hoạt các giải pháp quản lý thu hồi nợ thuế trong bối cảnh dịch bệnh

Hạnh Nguyên