Một số kết quả và bài học kinh nghiệm trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên

Thu Hằng

TCCSĐT - Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc đã về đích sớm hơn so với kế hoạch 2 năm, ngày 28-7-2016, Chính phủ ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg, công nhận huyện Bình Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Vĩnh Phúc: Công tác đối ngoại góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Mai Việt Bách

Vĩnh Phúc: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thanh Hòa

10 cam kết của Vĩnh Phúc đối với nhà đầu tư

Thanh Hòa

20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc: Bứt phá trên quê hương "khoán hộ"

Theo: Vietnam+