Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí hơn 3.000 ca trực sẵn sàng phương án bảo đảm cung cấp điện trong dịp lễ 2-9-2023

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lê-nin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng