Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình: Tiếp đà thắng lợi, nỗ lực tháo gỡ những điểm nghẽn, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

VŨ ĐẠI THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu 5 hiện nay

THÁI ĐẠI NGỌC

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

Những định hướng lớn để xây dựng, phát triển tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong triển khai quy hoạch đô thị và một số gợi mở đối với Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN TẤN VINH - TS VÕ HỮU PHƯỚC

Học viện Chính trị khu vực II

Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế gắn với biển ở tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh mới

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng, vấn đề và giải pháp

PGS, TS. Trần Quốc Toản

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tỉnh Bình Dương bảo đảm quản lý thu, chi ngân sách cao và bền vững

Hải Đăng

Đẩy mạnh liên kết vùng - Đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô

Thu Hương

Tỉnh Lạng Sơn tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

TS. NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn