Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

CHẨU VĂN LÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động về nguồn 

An Nhiên

Thực hiện đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ ở tỉnh Tuyên Quang thông qua thí điểm giao nhiệm vụ khó, mang tính mới và đột phá

LÊ THỊ KIM DUNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang

Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại