Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025; đến năm 2030, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Giữ trọn lời thề đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Kon Tum khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế trong xây dựng kinh tế bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân

TS DƯƠNG HUY ĐỨC - LÊ THỊ HƯỜNG

Tạp chí Cộng sản - Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á

TS HOÀNG THÙY LINH - NGUYỄN TRỌNG THIỆN

Trường Đại học Văn Lang - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

CHẨU VĂN LÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang