Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

TS Đàm Quang Hưng - Trần Hồng Vân - Chu Thị Hiệp

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng xây dựng người đứng đầu cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm; nhằm bảo đảm đội ngũ này đủ tâm - tầm - tài, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới.

Thanh Hóa chú trọng bố trí, sử dụng cán bộ gắn với phát hiện, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo và sàng lọc cán bộ yếu kém - Kết quả và bài học kinh nghiệm

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Điện Biên: Tiếp tục phát huy giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, không ngừng đổi mới, sáng tạo - Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội