Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

PGS, TS Vũ Văn Phúc - TS Hồ Kim Hương

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Hà Nội tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

MINH CHÂU

Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính thực chất, hiệu quả

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dấu ấn chuyển đổi số ở Hà Giang

Nguyễn Thị Lan Phương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội: Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, hội nhập  

Hương Trà