TCCS - Ngày 6-9-2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025”.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, tài chính, khoa học, công nghệ chiếm hơn 9% tổng dân số và đóng góp gần 1/3 tổng thu quốc gia, sự tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Một trong những động lực quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố chính là quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc, đột phá, trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác_Nguồn: VNPT

Trong thời gian qua, Tập đoàn VNPT vinh dự đồng hành cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.  Đề án này đóng vai trò tiên phong, đặt nền móng cho Thành phố tiếp tục đón nhận những xu hướng lớn như cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số quốc gia những năm gần đây trong rất nhiều lĩnh vực, từ giao thông, y tế, giáo dục, là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập những năng lực cơ bản của một đô thị thông minh, như kết nối chia sẻ dữ liệu, triển khai các ứng dụng, tiện ích thông minh phục vụ mọi mặt đời sống xã hội.  Đặc biệt các sản phẩm trụ cột của Đề án như Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Điều hành thông minh, Trung tâm An toàn thông tin, Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội vẫn đang được Thành phố quyết liệt triển khai, hoàn thiện. 

Tiếp tục phát huy kết quả hợp tác đã đạt được trong giai đoạn qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lựa chọn Tập đoàn VNPT làm đối tác triển khai các chương trình chuyển đổi số của Thành phố thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, VNPT và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp triển khai hợp tác, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phát triển chính quyền số, VNPT sẽ tham gia xây dựng các hệ thống dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực để Thành phố có thể phát triển kho dữ liệu dùng chung, phát huy hơn nữa tính hiệu quả của nền tảng dữ liệu mở đã xây dựng. VNPT cũng sẽ xây dựng, triển khai các hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh cho chính quyền số từ Thành phố đến các quận huyện, thành phố Thủ Đức, dựa trên những kinh nghiệm VNPT đã làm cho Văn phòng Chính phủ; nâng cấp hoàn thiện các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân doanh nghiệp nhằm giúp chính quyền thành phố lắng nghe sâu sát nhất, cho phép người dân, doanh nghiệp tham gia ngày một tích cực vào xây dựng thành phố. VNPT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị, như Trung tâm An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống số của chính quyền thành phố.

Để Thành phố thực hiện phát triển kinh tế số, VNPT triển khai các giải pháp chuyển đổi số để thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố như các ngành dịch vụ thế mạnh như thương mại, logistics, giao thông vận tải. VNPT cam kết sẽ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, Internet tốc độ cao, hạ tầng 4G/5G để tạo nền móng sẵn sàng cho chuyển đổi số các ngành kinh tế của Thành phố. Đặc biệt, Hệ sinh thái chuyển đổi số oneSME của VNPT sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Thành phố tiếp cận rất nhanh các sản phẩm dịch vụ, công nghệ số mới nhất.  Các sản phẩm được thiết kế hướng đến phục vụ tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.

VNPT sẽ phối hợp cùng Thanh phố Hồ Chí Minh chuyển đổi số và phát triển toàn diện hơn nữa để tiến tới xây dựng xã hội số và công dân số dựa trên việc tổ chức triển khai những chỉ đạo trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến đưa kế thừa kết quả của nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối vào các nền tảng số khác trong các lĩnh vực trọng điểm, như y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp; lao động, việc làm và an sinh xã hội;… nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn; phạm vi chuyển đổi số cả theo chiều sâu tới cấp phường xã để mỗi người dân đều được thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số.

Phát biểu tại Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025” giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và VNPT vừa diễn ra ngày 6-9-2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đánh giá cao sự đóng góp của VNPT đối với sự phát triển của Thành phố và nhận định việc hợp tác với VNPT cũng như các đối tác lớn sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy nhanh hơn, đi đúng hướng để sớm đạt được mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Cùng với đó, Thành phố sẽ có cơ hội phát triển hơn, đúng hướng, mạnh mẽ và tạo ra giá trị lớn hơn. “Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện hết trách nhiệm với mong muốn hiện thực hóa nội dung ký kết càng sớm càng tốt” – đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cam kết, với những kinh nghiệm đã triển khai thành công các dự án lớn của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, VNPT tự tin có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để hợp tác hiệu quả với Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2022-2025 và trong thời gian tiếp theo.

VNPT cũng cam kết các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của Thành phố. Thông qua thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã được thống nhất để bảo đảm việc hợp tác giữa hai bên hiệu quả, thiết thực./.