Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Kết quả từ dự báo khoa học, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Tuyên

Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng

Nhận định của các học giả và tướng lĩnh nước ngoài về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972

TS. Trương Mai Hương- Nguyễn Trung Thông

Đại tá, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng - Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 - biểu hiện sinh động về vấn đề “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”

TS. Trần Tuấn Sơn - Lê Thị Huyền

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Sĩ quan Chính trị

Chiến thắng trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bài học về công tác dự báo chiến lược để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

TS. DƯƠNG HUY ĐỨC - TS. NGUYỄN TÔN PHƯƠNG DU

Tạp chí Cộng sản - Học viện chính trị khu vực II

Phát huy tinh thần chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” của dân quân tự vệ Hà Nội, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Phạm Thị Thanh Thúy

Khoa Kiến thức cơ bản, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng