Thành phố Thái Bình: Chung tay lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh

Tỉnh Lạng Sơn tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

TS. NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp giữ vững và phát huy “bản lĩnh, tinh thần thép” trong tình hình mới

NGUYỄN ĐỨC DINH

Thiếu tướng, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TS. TRẦN ĐÌNH THĂNG

Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị quán triệt nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo