Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình mới

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bảo đảm an ninh quốc gia của đất nước thời kỳ mới

NGUYỄN THỊ THU THANH

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng - an ninh của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lương Thanh Duy

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Một số giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh, toàn diện trong tình hình mới

Nguyễn Thị Thảo

Thiếu tá, Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng

Hà Nội: Kết hợp nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

Hoàng Long