Xây dựng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội vững chắc

NGUYỄN HỒNG THÁI

Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1 (nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)

Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế mới

Nguyễn Thị Hồng Vân

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay

TRẦN THU TRUYỀN

Đại tá, TS, Chính ủy Trường Sĩ quan Pháo binh