Nguy cơ an ninh mạng không gian vũ trụ và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc thời gian tới

TS Nguyễn Việt Lâm

Bộ Ngoại giao

TCCS - Cuộc xung đột Nga - Ukraina hơn hai năm qua đã khiến thế giới thấy rõ các mối đe dọa từ an ninh mạng đối với không gian vũ trụ khi các bên tham chiến tấn công mạng kết cấu hạ tầng vũ trụ quan trọng nhằm vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh của nhau, gây ra những hậu quả về chính trị, quân sự, an ninh và dân sự. An ninh mạng không gian vũ trụ không chỉ tạo ra các tầng phức tạp và rủi ro đối với chính trị quốc tế, ổn định toàn cầu, nguy cơ gia tăng xung đột, các hoạt động gián điệp, mà còn tạo ra sự gián đoạn đối với các quốc gia trong bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, bao gồm Việt Nam.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

GS, TS LÊ MINH THÁI

Trung tướng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự

Vận dụng bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TÚ - TS VÕ THỊ DƯƠNG

Đại tá, Nhà giáo ưu tú, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Bộ Công Thương

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hậu phương Liên khu Việt Bắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

TS NGUYỄN THỊ MAI - ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đại học Hùng Vương