Tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp trong hoạch định chính sách phát triển công nghiệp bền vững ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Vẹn

Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng

Tỉnh Bình Dương: Nâng cao chất lượng quy hoạch các khu công nghiệp

Minh Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phấn đấu sớm đưa Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại và đô thị thông minh của cả nước