Dấu mốc lịch sử và quyết sách đột phá của tỉnh Quảng Ninh hướng đến xây dựng tập đoàn truyền thông đa phương tiện vững mạnh

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phí Hữu Tuấn

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam

Giám sát của báo chí đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Nguyễn Ánh Nguyệt

Học viện Hành chính quốc gia

Một số mô hình kinh tế báo chí trên thế giới và gợi mở cho hoạt động kinh tế báo chí ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do báo chí vào thực tiễn hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam

Phạm Ngọc Sơn - Nguyễn Tất Trường

Tạp chí Cộng sản

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Phong Nguyên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh