Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hiện nay

Nguyễn Phương Linh

Bộ Công an

Đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ở các tỉnh biên giới vùng Tây Bắc trong tình hình mới

Nguyễn Minh Hải

Trung tá, Học viện Chính trị Công an nhân dân