Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực và lợi ích của Nhật Bản

VŨ NHậT QUANG - PGS, TS. PHạM THị THANH BÌNH

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực: Triển vọng đối với chính trị và kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phan Hồng Minh

Bộ Ngoại giao

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực: Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Hàn Quốc

VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Tạp chí Cộng sản