Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh hiện nay

Nguyễn Hữu Lập

Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

TS. HOÀNG THÙY LINH

Trường Đại học Văn Lang

Vai trò của văn hóa công sở với sự phát triển nền hành chính công vụ ở nước ta hiện nay

TS. NGUYỄN HUY PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh