Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà chính trị, quân sự mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

TS LÊ HUY VỊNH

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình mới

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp giữ vững và phát huy “bản lĩnh, tinh thần thép” trong tình hình mới

NGUYỄN ĐỨC DINH

Thiếu tướng, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiến thắng Tàu Ô - Bản anh hùng ca bất tử

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Thực hiện bình đẳng giới trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

HOÀNG VĂN MẠNH

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng