Nam Định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác

Nguyễn Văn Va

Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Ðịnh

Nam Định tự hào 5 lần được đón Bác về thăm

Phạm Gia Túc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Thực hiện lời Bác dạy, Nam Định tiếp tục phát huy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp*

Võ Văn Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định

Kinh nghiệm bước đầu của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Phạm Gia Túc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định