TCCS - Theo đó tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 17.500 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực nông- lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 3.800 tỷ đồng, tăng 2,58%, khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 11.000 tỷ đồng tăng 8,87%. Khu vực dịch vụ ước đạt 2.666 tỷ đồng tăng 7,6%.

Đồng chí Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 9-2023 _ Ảnh: tienhai.thaibinh.gov.vn

Điểm đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp là cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy chuyển biến tích cực theo hướng mở rộng diện tích lúa có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, nhóm lúa thuần chất lượng cao đạt 45% diện tích, nhóm lúa năng suất cao đạt 55% diện tích. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác tiêm phòng vắc-xin, giám sát, kiểm soát dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Diện tích nuôi trồng thủy sản đã tăng 48 ha so với cùng kỳ năm 2022, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 93.625 tấn. Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2023, Tiền Hải có thêm 3 xã là Tây Ninh, Tây Lương, Vũ Lăng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, được đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định xong các tiêu chí, chờ quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện có 2 dự án lớn đầu tư với số vốn trên 2600 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt quy hoạch chung nông thôn mới cho 24/24 xã; hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị mới Đông Minh đến năm 2040, trình Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án chung đô thị Nam Phú; hoàn thiện đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiền Hải và vùng phụ cận đạt đô thị loại IV báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Hội đồng nhân dân huyện.

Tuy nhiên việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 9 tháng đầu năm thấp, gây khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều phức tạp./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)