Dấu mốc lịch sử và quyết sách đột phá của tỉnh Quảng Ninh hướng đến xây dựng tập đoàn truyền thông đa phương tiện vững mạnh

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phí Hữu Tuấn

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đối với báo Le Paria

TS. Lê Trung Kiên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Báo chí vùng đồng bằng sông Cửu Long với sứ mệnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

Một số mô hình kinh tế báo chí trên thế giới và gợi mở cho hoạt động kinh tế báo chí ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 Báo chí Thủ đô trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19