Sống khoa học lành mạnh để nâng cao sức khỏe

Quốc Anh

TCCSĐT - “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Muốn giữ gìn, nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thì phải đồng thời thực hiện tốt cả 3 yêu cầu cốt lõi là: Vệ sinh phòng bệnh, ăn uống điều độ, bảo đảm dinh dưỡng và rèn luyện thể lực thường xuyên. Việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe phải là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị....”.

Ngày càng nhiều kỹ thuật phục hồi chức năng được ứng dụng phục vụ người bệnh

Hải Sâm

Tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật

Đình Bắc

Thành phố Hà Nội tích cực phát triển y tế cơ sở

Lê Duyên

Cần chú ý ngộ độc paracetamol ở trẻ nhỏ

Vũ Dương