Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

PGS, TS. CAO XUÂN LONG - ĐOÀN XUÂN TOÀN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ chế bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng hiện nay

PGS, TS. NGUYỄN VĂN GIANG

Hội đồng Lý luận Trung ương

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, “kiến trúc sư” của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Trương Thị Mai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Huyện ủy Lập Thạch làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Sỹ Thanh