Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

TCCS - Hậu Giang là một tỉnh đi lên từ nông nghiệp, đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vì thế, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn là một yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội - nền tảng sức mạnh từ công tác đảng

Hồ Quang Phương Báo Quân đội nhân dân

Công tác phát triển Đảng ở huyện Đức Phổ

Nguyễn Đinh Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý - một số bài học từ thực tiễn Thành phố Cần Thơ

Trần Thanh Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đảng bộ Thái Bình nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng gắn với chất lượng đội ngũ đảng viên mạnh

Đàm Văn Vượng Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình