Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012, ngày 22-5-2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 72 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 08 đảng bộ trong Khối.

Các đảng bộ có học viên tham gia gồm: Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Đảng bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Đảng bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam, Đảng bộ Hội Nhà văn Việt Nam, Đảng bộ Ngoài nước, Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Lớp học được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 22-5 - 23-5-2012 với các chuyên đề: Khái quát đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối trong thời kỳ mới; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên; Quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Đảng ủy Khối rất coi trọng nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Khối, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và cấp thiết trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối./.