Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thào Xuân Sùng TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

TCCS - Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vừa là nhiệm vụ, giải pháp có tính quyết định, vừa là động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 với mục tiêu “giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Công tác cán bộ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

GS, TS. Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh- Nguyễn Tùng Lâm, Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Theo Dangcongsan.vn

Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp, chuẩn bị kiểm điểm và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

PV/TTXVN