Quang cảnh buổi Họp báo

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn Hiền

TCCSĐT - Ngày 16-11-2016, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi họp báo nhằm tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh.