Dấu mốc lịch sử và quyết sách đột phá của tỉnh Quảng Ninh hướng đến xây dựng tập đoàn truyền thông đa phương tiện vững mạnh

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng - Phí Hữu Tuấn

Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam