Pháo hoa đón chào năm mới tại hồ Hoàn Kiến, thành phố Hà Nội (ảnh: Lê Việt Khánh) _Nguồn: nhiepanhdoisong.vn

Mùa Xuân 2024 đã đến!

Đất nước ta đi qua năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, của xung đột và chiến tranh, biến đổi khí hậu và thiên tai; bức tranh thế giới năm 2023 mang màu sắc chủ đạo là sự ảm đạm về kinh tế, những giằng xé của xung đột địa - chính trị có lúc, có nơi thấm đẫm máu và nước mắt của người dân... Trong bối cảnh ấy, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta càng thể hiện quyết tâm và khí thế rất cao, vào cuộc quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tiếp tục có những dấu ấn nổi bật. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu.

Chịu tác động bất lợi của nhiều nhân tố bên ngoài và những bất cập, khó khăn nội tại, có mặt bộc lộ rõ hơn, năm 2023, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 5,05%; dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra, nhưng đây là kết quả tích cực, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tăng dần, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%); kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; các cân đối lớn được bảo đảm, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá; xuất khẩu có những điểm sáng, năm thứ 8 liên tiếp xuất siêu với mức thặng dư gần 26 tỷ USD. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc cho kinh tế - xã hội, một số lĩnh vực, ngành hàng tăng trưởng đột phá. Đầu tư công được đẩy mạnh về số vốn thực hiện, tốc độ giải ngân ở mức cao. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quá trình định hình lại đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với quy mô GDP ước đạt 435 tỷ USD, Việt Nam thuộc vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Trong năm 2023, các nghị quyết hội nghị Trung ương, các cuốn sách quan trọng của người đứng đầu Đảng ta tiếp tục hoàn thiện lý luận, tầm nhìn phát triển của Việt Nam, đường lối, chiến lược của Đảng trên các lĩnh vực; hoàn thành các nội dung lớn được đặt ra trong chương trình làm việc toàn khóa. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt kết quả tích cực. Phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Trong khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, là điểm sáng nổi bật trong năm 2023 với nhiều chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của nguyên thủ quốc gia các nước đối tác quan trọng.

Lịch sử dân tộc và truyền thống cách mạng đã hun đúc nên giá trị to lớn về ý chí và khát vọng Việt Nam: càng đương đầu với khó khăn, càng bền gan, vững chí; thách thức tạo thêm động lực để thay đổi, thêm sáng tạo về phương pháp, về cách làm; trong khó khăn tạo nên cơ hội, xuất hiện nhiều hơn những mô hình và bước đi đột phá, nỗ lực vươn lên. Trong năm 2023 đầy khó khăn, thách thức, chúng ta tiếp tục chuyển đổi mô hình - phát triển bền vững, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi thông giá trị - nguồn lực văn hóa - con người; mở rộng quan hệ quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã khẳng định: Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Những thành tựu quan trọng, toàn diện của năm 2023 tiếp tục nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; lòng tin của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; vị thế, uy tín của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Thành quả đó là sự tiếp tục cụ thể hóa khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và của cả chặng đường phía trước.

Năm mới 2024 đã đến!

Năm 2023 là năm bản lề, tạo thế đứng vững chắc để chúng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong chặng đường còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chuẩn bị tiếp tục mở ra những chặng đường mới vinh quang của dân tộc. Đây chính là cơ sở để Quốc hội khóa XV đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5%, tốc độ tăng CPI bình quân 4 - 4,5%. Các tổ chức quốc tế cũng có đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã xác định việc tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới tiếp tục đổi thay nhanh chóng, tạo cho nước ta nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Dù đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Sứ mệnh lịch sử tiếp tục đặt lên vai Ðảng ta, mọi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên những trọng trách nặng nề. Giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng; xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay.

Hơn bao giờ hết, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn lại chính mình, kiên quyết, kiên trì khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra và sự tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của nhân dân. Phải chăm lo, giữ gìn bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ các cấp, các ngành, các địa phương cần khẩn trương và tích cực cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm Ðại hội XIII của Ðảng và các Hội nghị Trung ương, đề ra thành chương trình hành động cách mạng, dấy lên phong trào thi đua lao động sáng tạo, biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực cuộc sống; tiếp thêm nguồn động lực cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong một thế giới còn nhiều biến động khó lường; tình hình quốc tế còn nhiều vấn đề phức tạp, khó dự báo; đâu đó vẫn có những kẻ rắp tâm chống phá, xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, cũng là vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, đất nước ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh đó đòi hỏi luôn luôn chú trọng xây dựng đoàn kết, đồng thuận trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, nỗ lực hơn nữa, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước.

Thành công của năm 2023 là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, bước vào năm 2024 với tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.

Xuân Giáp Thìn đang đến với mọi miền; thôi thúc chúng ta tự tin, vững bước tới những thành công mới!./.

TẠP CHÍ CỘNG SẢN