TCCS - Lời thề đảng viên là lời tuyên thệ những việc phải làm, sẽ làm của đảng viên trong giây phút thiêng liêng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cũng như khi nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí mới bằng sự cam kết trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi vậy, giữ trọn lời thề đảng viên không chỉ thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm, danh dự của người cộng sản, mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sứ mệnh thiêng liêng và danh dự của người đảng viên với lời tuyên thệ

“Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại”(1). Trong đó, mỗi đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân...”(2). Bởi vậy, đối với mỗi người, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ tại buổi lễ trang nghiêm và giương cao nắm tay để tuyên thệ(3): “Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên lợi ích cá nhân”; “đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”; “gắn bó mật thiết với nhân dân”; “phục tùng tổ chức, kỷ luật đảng”... luôn là giây phút thiêng liêng, vinh dự.  Lời thề đó sẽ theo mãi cuộc đời để nhắc nhở và nêu cao chí khí của mỗi người đảng viên.

Sinh viên thực hiện nghi thức tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên mới_Ảnh: TTXVN

Hơn 94 năm qua, kể từ khi ra đời, bằng ý chí quật cường, khát vọng hòa bình, phát triển đất nước, Đảng ta đã trải qua những giai đoạn lịch sử rất khốc liệt, với biết bao gian khổ, mất mát, hy sinh, nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt. Thực tiễn lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho thấy, đáp lại lời kêu gọi của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, có hàng ngàn, hàng vạn thanh niên viết đơn tình nguyện với tinh thần nhiệt huyết sẵn sàng lên đường nhập ngũ, chi viện cho tiền tuyến. Sau những lần lập chiến công, lớp lớp thanh niên ấy, chiến sĩ ấy vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, rồi lại xung phong ra trận dù biết rằng sẽ tiếp tục đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, kẻ thù bao vây, truy lùng, bắt bớ tù đày, đói rét, bệnh tật hoành hành, kể cả khi bị kẻ thù dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, tra tấn với những đòn nhục hình..., họ vẫn son sắt lời thề kiên trung. Trải qua “năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, họ đã làm nên Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Để có ngày 30-4-1975 chói ngời sắc đỏ, dù phải chịu bao gian lao, hiểm nguy giữa rừng sâu, đèo cao, vách núi; anh dũng hoạt động trên các đoàn tàu không số huyền thoại vượt biển; dù bị quân thù tra tấn hay kể cả khi đứng trước họng súng của kẻ thù, họ vẫn không chùn bước, quyết tâm thẳng tiến vào chiến trường miền Nam. Họ là những chiến sĩ kiên trung với Đảng, với lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà anh dũng chiến đấu, tận hiến đời mình, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, biết bao thế hệ tiếp bước, biến lời thề trước Đảng thành hành động cách mạng, một lòng thủy chung son sắt vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần đem lại “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"(4). Đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại những tấm gương sáng ngời của những đảng viên đó luôn khơi dậy niềm tự hào, cảm phục trong mỗi chúng ta.

Bội ước với lời thề là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Bên cạnh hầu hết đảng viên luôn khắc ghi, kiên định thực hiện lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân, cùng tạo nên sức mạnh để Đảng ta lãnh đạo đất nước bước vào hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, dù có lúc phải đối diện với môi trường nhiều thách thức, cám dỗ, nhất là phải đối mặt với nhiều thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “Diễn biến hòa bình”, trong đó có âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, gây ra hậu quả khôn lường, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất, nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, thậm chí dẫn tới tiếp tay cho các thế lực xấu, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng.

Tiếc là, họ đã bội ước với lời thề. Họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sự bất cập trong cơ chế, chính sách để tư lợi cho cá nhân, gia đình, nhóm lợi ích, mà quên rằng, người đảng viên phải có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Hậu quả là, những cán bộ, đảng viên đó tự đánh mất danh dự, vướng vào vòng lao lý, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng; trong số này có cả đảng viên giữ chức vụ quan trọng, gây bức xúc trong xã hội, là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đơn cử, “trong giai đoạn 2012 - 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang”(5).

Những con số trên, một mặt, cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ để loại trừ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất; mặt khác, qua đó đã chỉ rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chỉ biết vinh thân phì gia mà quên đi lời thề danh dự trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân... Những sự việc đó, làm cho chúng ta không chỉ xót xa khi mất cán bộ, mà sự mất mát còn lớn hơn đó là suy giảm niềm tin của nhân dân, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nguyên nhân của tình trạng trên được Đảng ta xác định là do “công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn những hạn chế: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; chưa có ý thức trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao”(6). Về nguyên nhân sâu xa, chính là do một bộ phận cán bộ, đảng viên rời xa lý tưởng của Đảng, bội ước với lời thề thiêng liêng ban đầu.

Mô hình hay, cách làm thiết thực ở tỉnh Bình Thuận

Để lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân giữ được giá trị thiêng liêng, tin cậy, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận chủ động, sáng tạo triển khai linh hoạt nhiều hình thức sinh hoạt chính trị, bước đầu đem lại kết quả được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn(7) triển khai đợt sinh hoạt chính trị cao điểm (từ ngày 3-2-2023 đến ngày 19-5-2023) với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” (GTLTĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh, thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo từng cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ căn cứ tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức phù hợp (sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo), nhưng phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Khi tiến hành(8), mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo phải tự xây dựng báo cáo, rồi đứng trước diễn đàn tự soi xét, đánh giá lại quá trình thực hiện lời thề trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân khi được kết nạp vào Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử đối với đảng viên là lãnh đạo. Song song với việc làm trên, từ tỉnh đến cơ sở thành lập các tổ theo dõi nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể; người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, cung cấp tài liệu cho các cấp ủy cơ sở; các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh kịp thời các nội dung, hình thức và kết quả, cũng như kinh nghiệm bước đầu của đợt sinh hoạt chính trị này.

Buổi sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” của Chi bộ Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận_Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Thực hiện tinh thần trên, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xác định, trước hết phải quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng để từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ đề. Tiếp đó, chọn một số chi bộ làm điểm tổ chức sinh hoạt chủ đề GTLTĐV, sau đó, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để triển khai sâu rộng đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong quá trình triển khai, nhiều tổ chức đảng còn sáng tạo, lồng ghép thêm những nội dung như: “Lời thề đảng viên và việc phòng chống sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên”, lồng ghép với tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Vai trò, vị trí, ý nghĩa của lời tuyên thệ trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam” (huyện Hàm Thuận Bắc); “Lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân” (huyện Đức Linh); “Giữ trọn lời thề đảng viên” gắn với hành trình về nguồn (huyện Tuy Phong); “Học gương tự tu, gặp người tự sửa, rèn mình tự soi” (huyện Tánh Linh); chi bộ các bệnh viện sinh hoạt chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên gắn với thực hiện 12 điều y đức”. Tính đến ngày 30-6-2023, có 100% số chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức sinh hoạt chủ đề GTLTĐV dưới nhiều hình thức, gắn với hoạt động chuyên môn, đặc thù của từng địa phương, đơn vị cho 38.885/42.022 đảng viên, đạt 92,5%.

Là môi trường có tính kỷ luật cao, nên đòi hỏi phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, là tấm gương về đạo đức, lối sống, vì thế, việc tổ chức sinh hoạt chủ đề GTLTĐV trong lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Thuận được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Điển hình là, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định quá trình thực hiện GTLTĐV phải bảo đảm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; các đồng chí lãnh đạo từ cao xuống thấp báo cáo trước để đồng chí, đồng đội của mình cùng tự soi, tự sửa; nếu đảng viên nào có biểu hiện, nhận thức lệch lạc, sai quan điểm, hành động trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì phải kịp thời chấn chỉnh trên tinh thần giúp nhau hoàn thiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đối với Công an huyện Đức Linh, việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nền nếp. Đặc biệt, từ khi triển khai đợt sinh hoạt GTLTĐV, các đồng chí, đồng đội trong đơn vị xem đây là cơ hội để nhìn lại chính mình, thấy được những điều cần sửa; còn đối với các chiến sĩ, đảng viên trẻ là dịp nâng cao nhận thức, rèn luyện thêm bản lĩnh của người chiến sĩ công an...

Thông qua thực tiễn ở tỉnh Bình Thuận, từ khi triển khai đến nay, đợt sinh hoạt chính trị GTLTĐV bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là: Một là, tạo không khí sôi nổi trong toàn đảng bộ với quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh Bình Thuận và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên dù có tuổi đời, tuổi Đảng và ở những cương vị khác nhau, đều là dịp để cùng tự soi, tự sửa, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện; Ba là, khơi dậy tinh thần trách nhiệm với Đảng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên; Bốn là, thiết thực góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ những kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu cấp ủy các cấp không dừng lại đợt sinh hoạt cao điểm, mà trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Sắt son lời thề với Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp: “Đừng quên rằng, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên”. Do vậy, để lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân luôn giữ được giá trị thiêng liêng và chuyển hóa thành những hành động cách mạng thiết thực, trong thời gian tới, cần chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên quan tâm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên về những điều đảng viên không được làm. Xem trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; giáo dục đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” để tự đề kháng, “miễn dịch” với những thói hư, tật xấu.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, phải luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ba là, từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo ở các đơn vị, địa phương cần khắc ghi sâu sắc lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân để biến lời thề thành hành động trong thực thi nhiệm vụ, lời nói đi đôi với việc làm, chủ động tránh xa những cạm bẫy, vượt qua cám dỗ đời thường.

Bốn là, dù ở đâu, lúc nào, giữ vị trí gì, nhất là lúc gặp khó khăn, thử thách, mỗi cán bộ, đảng viên không được phép quên những điều đã hứa, đã cam kết; không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình xây dựng kế hoạch rèn luyện cả về nhận thức, hành động, quyết tâm tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Năm là, cấp ủy, tổ chức đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức, thực thi công vụ, cũng như thể hiện lời thề trước Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân./.

--------------------------

(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 7
(2) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. Hà Nội, 2023, tr. 7
(3) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr. 8
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. Hà Nội, 2021, t. I, tr. 25
(5) Xem: Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản, số 993, tháng 7-2022, tr. 13
(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. II, tr. 178 - 179
(7) Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 12-1-2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, “về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên””
(8) Đối với đảng viên giữ chức vụ: Xây dựng báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời tuyên thệ gắn với kết quả thực hiện lời hứa của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được bổ nhiệm, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định những giải pháp để phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đối với đảng viên không giữ chức vụ: Xây dựng báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao