V.I. Lê-nin với vấn đề xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh

Nguyễn Đức Thắng Đại tá, ThS, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng

TCCS - Trong điều kiện đảng cộng sản đã nắm quyền lãnh đạo đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin đặc biệt lưu ý tới sự suy yếu có thể xảy ra đối với đảng do mắc phải những sai lầm, khiếm khuyết trong quá trình lãnh đạo, nhất là sai lầm về đường lối và các bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản, tham nhũng, hối lộ, xa hoa, lãng phí.

Chăm lo “công việc gốc của Đảng” - nhân tố hàng đầu bảo đảm Đảng bộ Ninh Bình lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đặng Văn Hồng Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp