Tỉnh Vĩnh Phúc: Các khu công nghiệp thu hút gần 110.000 lao động

Trọng Lịch

Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Bích Phượng

Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Hải Anh

Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Sỹ Minh

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Để người lao động thêm yên tâm, gắn bó với công việc