Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Khánh Hòa cùng nhau xây dựng các chương trình hợp tác mang tính chiến lược, tổng thể, lâu dài

Tỉnh Vĩnh Phúc khơi dậy tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP tại các huyện miền núi

Huyện ủy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV

Tỉnh Vĩnh Phúc tạo niềm tin vững chắc để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh

Nguyễn Xuân Phương

Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 9 làng văn hóa kiểu mẫu