Tỉnh Vĩnh Phúc thu hút vốn DDI trên địa bàn đã vượt mục tiêu đề ra cả năm

Hạnh Trần

TCCS - Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng đã gây trở ngại rất lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư của địa phương song từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư trong nước của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cao, vượt xa mục tiêu đề ra của năm 2021. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Công ty ô tô Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam

Hải An

Giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Hải Anh

Huyện Yên Lạc dẫn đầu tỉnh Vĩnh Phúc về phát triển cụm công nghiệp

Hải Anh

Tỉnh Vĩnh Phúc nâng cao thế chủ động trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới

Việt Anh