Phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

PGS, TS Diệp Thanh Tùng - TS Nguyễn Thị Thúy Loan - Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phạm Vũ Bằng

Trường Đại học Trà Vinh

Đảng bộ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguyễn Thị Kim Thương

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn một số quận, huyện của Thủ đô Hà Nội

TS Dương Thị Hà

Học viện Hành chính quốc gia

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay

Trịnh Quốc Việt 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh