Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp nhà nước thực hiện 5 tiên phong để góp phần phát triển đất nước

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Đặng Trần Hiếu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản

Nhân sự quản trị doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc quản trị doanh nghiệp của OECD: Kinh nghiệm các nước và hàm ý đối với Việt Nam

TS. Phạm Thị Tường Vân - Mai Thị Hải

Ủy ban Chứng khoán nhà nước - Tạp chí Cộng sản

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thể chế để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước tích cực tham gia xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong bối cảnh mới

PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh